BNNVARA en AVROTROS voeren actie voor wijziging artikel 1

Onder andere de publieke omroepen BNNVARA en AVROTROS voeren actie om artikel 1 van de Grondwet te wijzigen. Door akkoord te gaan met een pop-up op de site bevestigt de bezoeker ‘achter een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens seksuele gerichtheid’ te staan.

De pop-up is onderdeel van de actie ‘Accept to Enter’.

Verklaring van de bedenkers van de actie:
”Volgens Artikel 1 van de Grondwet mag niemand jou discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of geslacht. Maar een verbod op discriminatie op grond van wie je bent en van wie je houdt is (nog) niet in de Grondwet opgenomen.”

”Maar liefst 62% van de Nederlanders is hier niet van op de hoogte. Dit blijkt uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren door PanelWizard Direct onder ruim 1200 Nederlanders. Met deze actie willen we enerzijds het bewustzijn vergroten en anderzijds bijdragen aan een grondwetswijziging.”

”Met de Accept to Enter pop-up op onze websites steunen we massaal het voorstel dat nu bij de Eerste en Tweede kamer ligt om een verbod op discriminatie wegens seksuele gerichtheid aan de Grondwet toe te voegen. Dat is van essentieel belang omdat geen enkele andere wet met de Grondwet in strijd mag zijn. Alleen zo kunnen we de verworven rechten waar de LHBTIQA+ gemeenschap hard voor heeft gestreden voor altijd beschermen. Wie er ook in Nederland aan de macht komt.”

De pop-up verschijnt ook op de site van 101Barz (onderdeel van BNNVara). En dat terwijl het muziekprogramma niet altijd heel homovriendelijk schijnt te zijn.

De resultaten van de campagne worden na Pride overhandigd aan het COC om hun te sterken in hun strijd richting de politiek.

Geef een antwoord