Tweede Kamer geeft het coronavirus A-status in Wet publieke gezondheid

Op 6 juli 2021 stemde meer dan honderd Kamerleden voor de wijziging van de Wet publieke gezondheid waardoor SARS-CoV-2 definitief tot de A-categorie hoort in de infectieziekteregeling. De overheid krijgt hierdoor de macht om lockdowns te implementeren en personen die geïnfecteerd zijn met het virus te isoleren. Deze bevoegdheden waren tot nu toe gebaseerd op het her-activeren van de tijdelijke corona-wet, maar als de Eerste Kamer de wetswijziging straks goedkeurt is de juridische grondslag voor de corona-maatregelen permanent.

Afgelopen dinsdagmiddag stemde 103 Kamerleden voor de wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) waardoor het coronavirus officieel behoort tot de categorie A in de infectieziektewet. In deze categorie bevinden zich onder andere de virale hemorragische koorts, wat een verzamelnaam is voor virussen als ebola of gele koorts. De symptomen van dit soort virussen zijn koorts en inwendige bloedingen. Volgens het RIVM variëren de sterftecijfers voor deze virussen “van 25% voor het marburgvirus tot 80 tot 90% voor sommige stammen van het ebolavirus” en zijn dus zeer dodelijk. Andere voorbeelden van virussen in de A categorie zijn het pokkenvirus en poliovirus welke erg dodelijk zijn, maar tegenwoordig niet meer voorkomen in Nederland.

Na de hoofdelijke stemming van dinsdag behoort het SARS-CoV-2 virus nu dus ook tot deze categorie aan dodelijke ziektes. De Infection Fatality Rate (IFR) van COVID-19 is echter vrij laag. De IFR is het percentage besmette mensen dat sterft ten gevolge van een bepaalde ziekte. Aangezien niet iedereen besmet raakt, is de kans om te overlijden veel lager. Het RIVM schat de IFR van COVID-19 tussen de 1 en 1,3%. Maar in een WHO-bulletin schat onderzoeker John Loannidis het sterftecijfer slechts op 0,23% en zelfs op 0,05% voor mensen onder de 70 jaar. Dit is gebaseerd op een vergelijking van 61 studies en acht nationale schattingen. Onderzoeker Maurice de Hond bevestigt deze lage sterftecijfers van COVID-19 en maakt daarom een vergelijking met de sterftecijfers van griep. In mei 2020 schatte hij de IFR van COVID-19 op 0,03% voor mensen onder de 65 jaar. Dit cijfer ligt dicht bij de onderzoeksresultaten van John Loannidis.

COVID-19 heeft griep! - Maurice de Hond
Afbeelding afkomstig van website Maurice.nl

Als de wetswijziging wordt geaccepteerd in de Eerste Kamer heeft dit een aantal gevolgen, meldt onder andere GeenStijl. Zo krijgen artsen een meldplicht, wat betekent dat zij verplicht zijn een melding te maken als een patiënt corona heeft. Daarnaast krijgt de overheid de bevoegdheid om besmette en zelfs vermoedelijk besmette personen te isoleren, een verplichte quarantaine. Ook kunnen lockdowns en andere maatregelen die, naar de bevinding van minister nodig lijken, ter bestrijding van het virus, geïmplementeerd worden. Tot slot krijgt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra bevoegdheden en macht door deze wetswijziging. Zo kan de minister straks met een belletje naar de voorzitter van de Veiligheidsregio en de GGD een lokale of zelfs een totale lockdown afkondigen.
Van deze bevoegdheden wordt nu al veelvuldig gebruik gemaakt op basis van de tijdelijke coronawet, de Spoedwet. Deze wet moet om de drie maanden verlengd worden door de Staten-Generaal. Door corona toe te voegen aan de Wet publieke gezondheid in de A-categorie wordt de tijdelijke coronawet (de Spoedwet) permanent.

Met name Forum voor Democratie heeft actief campagne gevoerd tegen het wetsvoorstel. Zo vroeg Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) een hoofdelijke stemming aan en sprak hij ruim een halfuur over de A-lijst en het coronavirus in het debat op 1 juli. Opvallend was dat het debat alleen werd bijgewoond door de FvD, PVV, BBB en demissionair minister de Jonge. De rest van de Kamer was afwezig.

Ook de stemmingsuitslagen zijn opvallend. De 26 stemmen tegen het wetsvoorstel kwamen van de PVV, FvD, Bij1, JA21 en de Groep van Haga. Zo stemde arts Nicki Pouw-Verweij (JA21) tegen het wetsvoorstel. De 103 stemmen voor de wetswijziging kwamen van de overige aanwezigen. Extra bijzonder is de stem van Farid Azarkan (DENK) voor het wetsvoorstel. Azarkan heeft zich meermaals uitgesproken tegen het coronabeleid van de overheid. Zo gelooft hij dat “We zullen moeten leren leven met het coronavirus.” en diende ook een motie in tegen het verplichten van een coronavaccinatie. Tot slot waren 21 volksvertegenwoordigers afwezig tijdens de stemming.

Geef een antwoord