Opinie: ‘Nieuw Rechts’

In de laatste vijftien tot tien jaren is er in de Westerse wereld een nieuw soort rechts ontstaan. Waar het oude rechts niet veel meer was dan een snelheidskeuring, probeert het nieuwe rechts dieper te gaan dan het louter antwoordende rechts van bijvoorbeeld Thierry Baudet of Geert Wilders. Het nieuwe rechts probeert zijn wortels in het verleden te leggen en daarmee een eigen toekomst in beeld te brengen.

Maar misschien is dit nieuwe rechts zo nieuw nog niet. Zo duikt er schijnbaar om de enkele tientallen jaren door het hele Westen een ‘nieuw rechts’ op. Zoals bijvoorbeeld de ‘Nouvelle Droite’ uit Frankrijk, die binnen Europese kringen wellicht het bekendst is van de vele verzoeken om rechts een herstart te geven. Uit de huidige poging lijkt weinig nieuws te zijn ontstaan, en waar dat wel het geval is, krijgt het weinig draagvlak. Veel van het zogenaamde ‘nieuwe rechts’ valt dan ook oprecht ouder dan de meeste stromingen te noemen.

Duidend voor het niet al te nieuwe rechts is het oog voor volksidentiteit, een afkeuring van de gemakzuchtige wegwerpmaatschappij, en het grondig willen aanpassen van het huidige staatslichaam.

Er is geen eenduidig antwoord te vinden over hoe de nieuwe maatschappij zich moet ordenen als het om handel en staat gaat. Het enige waar ieder volk het mee eens is, is dat het nu fout gaat. Maar een sterke onderbouwing van de identiteit van het volk als hoeksteen en uitgangspunt voor alles wat er na zal komen is hetzelfde, voor welk volk het dan ook moge gelden. En het is die zelfheid waar wij in de Nederlanden juist tegen iets raars aanlopen. Wat en waarom is Nederland?

Geef een antwoord