Opvallend: D66 wist al dat Sidney Smeets contact had gezocht met minderjarigen

Eerder deze week kwamen er verschillende verhalen over Sidney Smeets naar buiten. Zo zou hij contact hebben gezocht met jonge jongens. Uit e-mails blijkt nu dat D66 al enige tijd op de hoogte was van deze acties.

HP-journalist Ton F. van Dijk meldt op Twitter dat “de zaak Sidney Smeets waar sprake is van beschuldigingen aan zijn adres in relatie tot minderjarige personen is volgens een direct betrokkene op 31 maart j.l. gemeld aan de Amsterdamse vertrouwenspersoon van D66, Johanna Räkers. De melding zou zijn gedaan door een bestuurslid van GroenLinks-jongerenorganisatie DWARS, die het volgende bericht zou hebben gestuurd.” Het bestuurslid is Frank Lemmers.


Volgens een reactie van de vertrouwenspersoon van D66 zou de partijvoorzitter met Smeets in gesprek gaan. Het is niet bekend of dit gesprek ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden en of hier verder nog iets mee is gedaan.